REGELS

     

REGELS

Het skatepark is bedoeld voor skateboarders, inliners en BMX-ers, maar ook voor de bezoekers die graag naar het skaten komen kijken.

Om er een plezierige en veilige sport van te maken en te houden, gelden de volgende regels:

 1. Het is niet bedoeld voor met steps, andere fietsen dan BMX, brommers, scooters e.d.
 2. Honden  aangelijnd of niet zijn niet op het park toegestaan.
 3. Toeschouwers moeten buiten de routes van actieve gebruikers blijven; let daarbij ook op uw  kinderen!
 4. Iedereen betreedt het park op eigen risico en is zelf verantwoordelijk voor het beheer van zijn of haar bezittingen. Voor het veilig  opbergen van bezittingen zijn er voor de skaters, binnenkort, tijdens de aanwezigheid van de beheerder(s) lockers beschikbaar.
 5. Het gebruik en handel in drugs en alcohol is  ten strengste verboden!
 6. Iedereen, beoefenaar en toeschouwer, gooit zijn afval in de afvalbakken.
 7. Zij, die moedwillig het Skatepark beschadigen(ook grafitti) worden voor de schade aansprakelijk gesteld.
 8. Het gebruik van veiligheidsvoorzieningen bij het skaten(hoofd-,pols-,eleboog- en kniebeschermers) is verplicht.
 9. Voorkom botsingen en let goed op de andere gebruiker!
 10. Waarschuw bij een ongeval met of zonder letsel onmiddelijk de beheerder. Onderneem zelf geen actie als iemand ernstig gewond is of buiten bewustzijn is.
 11. De toiletten, het drink fontein en de EHBO zijn uitsluitend beschikbaar tijdens de aanwezigheid van de beheerder.
 12. Volg de adviezen en aanwijzingen van de beheerder op en ga a.u.b. niet in  discussie. U kunt uw mening  uiten in het  skatersoverleg die binnenkort van  start zal gaan. Vraag hiernaar aan de beheerder